خدمات لاغری

تخت های ورزشی الکترونیکی سلندر برای همه افراد از سنین بین 16 سال تا 99 سال مفید میباشد
کسانی که میخواهند اشکالات قسمتهایی از بدنشان را تصحیح کنند
کسانی که رژیم دارند و براثر رژیم پوستشان شل شده است
. کسانی که چربی زیر پوست (سلولیت ) دارند
. کسانی که بر اثر مشکلات پزشکی اجازه ورزش ندارند
. کسانی که کار نشسته دارند و یا کسانی که زیاد روی پا هستند
. کسانی ک احتیاج به یک ساعت آرامش و ریلکس شدن دارند
. کسانی که به دلیل وزن بالا قادر به ورزش کردن نیستند